• nl
Taalkeuze

Commissie kunstenaars werd benoemd en gaat aan de slag

Categorie: Sociaal   Datum: 14/08/2014

In het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2014 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de leden van de Commissie kunstenaars benoemt. Sinds die benoeming, die uitwerking had op de dag van publicatie, kan de Commissie officieel aan de slag gaan.

Naast het afleveren van de kunstenaarskaart, een ‘visum kunstenaar’ (cf. art. 1bis, Wet 27 juni 1969) en een zelfstandigheidsverklaring, heeft de Commissie ook een adviserende (adviezen over ontwerpen van wetten, besluiten, ...) en informatieve (kunstenaars informeren) functie.

Meer uitleg omtrent de recente wijzigingen inzake het kunstenaarsstatuut is na te lezen in ondermeer de Nieuwsflash van 20 december 2013

Contact

U kunt deze commissie bereiken op volgend adres: Waterloolaan 77 te 1000 Brussel (info@articomm.be). 

Bijkomende uitleg over zelfstandige artiesten krijgt u telefonisch op het nummer 02/546.40.50 en kunt u ook vinden op de website van het RSVZ. 

Voor bijkomende uitleg over loontrekkende artiesten, kunt u bellen naar 02/509.34.26

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart, BS 7 augustus 2014, 57603.