• nl
Taalkeuze

Cumulatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid mogelijk sinds 1 juli 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 5/08/2016

Het Koninklijk besluit van 15 juli 2016 wijzigt met ingang van 1 juli 2016 de regeling van de solidariteitsbijdrage voor studenten.

Tot nu toe gold als regel dat zolang een student nog dagen beschikbaar had in zijn contingent, de werkgever deze student verplicht moest tewerkstellen als student met toepassing van de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 juli 2016 vervalt deze regel en kan er gekozen worden of de solidariteitsbijdrage wordt toegepast of niet.

De Dimona aangifte moet gebeuren in functie van deze keuze:

STU: tewerkstelling als student (maximum 50 dagen per student met solidariteitsbijdrage; de dagen worden in mindering gebracht van het studentencontingent bij verwerking van de Dimona);
EXT: tewerkstelling als gelegenheidswerknemer
OTH: voor alle andere tewerkstellingen.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 15 juli 2016 tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 26 juli 2016;
  • Administratieve instructies RSZ – 2016/2
  • Nieuwsflash van 1 juli 2016