• nl
Taalkeuze

Datum sociale verkiezingen 2016 bekend?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 6/03/2015

In de ministerraad van 27 februari 2015 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de organisatie van de sociale verkiezingen in 2016.

Dit ontwerp zou de periode van 9 tot en met 22 mei 2016 voorzien als mogelijke data voor de sociale verkiezingen. Dat zou betekenen dat de procedure op 11 december 2015 van start kan gaan. 

Weinig aanpassingen

Aan het verloop van de procedure zelf wordt, voor wat 2016 betreft, in wezen niets gewijzigd. Er werden vooral aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de modernisering en informatisering van de procedure. 

Misschien wel al belangrijk om weten: Voortaan zal het niet meer mogelijk zijn om als vertrouwenspersoon te zetelen in een overlegorgaan als afgevaardigde van de werkgever of van de werknemers. Bedoeling is om de onpartijdigheid van de vertrouwenspersoon te garanderen. 

Op dit ogenblik ligt het ontwerp ter advies bij de Raad van State.

Interactieve kalender beschikbaar!

Wenst u al eens te bekijken welke datum voor uw onderneming de meest geschikte is, dan kan dit via onze interactieve kalender op de website.

Inschrijven voor de gratis infosessie is nog mogelijk!

Bovendien kunt u zich nog steeds inschrijven voor de gratis infosessie die op 17 maart 2015 doorgaat in Gent. Klik op deze link om u in te schrijven.

Laat nu reeds een offerte opmaken!

U kunt nu reeds een offerte laten opmaken voor het pakket EASY elections door het invullen van de velden via volgende link.

Noteer alvast onze studiedagen in uw kalender!

Bij aankoop van het pakket EASY elections kan u gratis deelnemen aan 2 studiedagen. Tijdens deze studiedagen wordt de juridische procedure kort overlopen, maar wordt er vooral aandacht besteed aan de toepassing ervan in de software. 

De eerste studienamiddag gaat door op 20 oktober 2015.  De tweede studienamiddag gaat door op 23 februari 2016.

Bij de aankoop van uw pakket krijgt u de mogelijkheid in te schrijven voor deze studiedagen.

Bron: