• nl
Taalkeuze

De 'preregionalisering' van specifieke RSZ-bijdrageverminderingen is een feit: publicatie in BS

Categorie: Sociaal   Datum: 30/05/2014

In onze nieuwsflash van 6 december 2013 berichtten we u reeds omtrent de regionalisering van de RSZ-verminderingen (‘regionalisering doelgroepenbeleid’). Ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheden en de middelen voor bepaalde RSZ-verminderingen overgedragen aan de gewesten. Ter voorbereiding van deze regionalisering worden voorafgaand reeds een groot deel van de huidige “specifieke” bijdrageverminderingen omgevormd tot doelgroepverminderingen vanaf 1 januari 2014. Het wetgevend kader hiertoe werd in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2014 gepubliceerd.  

Omvorming van de specifieke bijdrageverminderingen tot doelgroepverminderingen vanaf 1 januari 2014

Het gaat om de volgende verminderingen:

  • Gesubsidieerde contractuelen. Dit wordt de DGV gesubsidieerde contractuelen;
  • Herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Dit wordt de DGV gesubsidieerde contractuelen;
  • KB 483 (huispersoneel). Dit wordt de DGV huispersoneel;
  • Onthaalouders. Dit wordt de DGV onthaalouders;
  • Kunstenaars. Dit wordt de DGV kunstenaars. 

Nieuwe forfaits

Voorheen kregen bovenstaande categorieën een RSZ-vermindering in de vorm van een vrijstelling van één of meerdere basiswerkgeversbijdragen. Omdat deze verminderingen voortaan ook forfaitair zullen worden berekend, werden nieuwe forfaits gecreëerd.

  • G7= vrijstelling van patronale basisbijdragen (na aftrek van de structurele vermindering en Sociale Maribel)
  • G11= 770 EUR/kwartaal
  • G12= 726,50 EUR/kwartaal
  • G13= vrijstelling van patronale basisbijdragen (na aftrek van de structurele vermindering en Sociale Maribel). Het bekomen bedrag wordt tevens verminderd met het bedrag van de loonmatigingsbijdrage.
Type doelgroepvermindering Maximumforfait Duur doelgroepvermindering
Gesco’s en vervangers openbare sector (werkgever die aangeeft bij RSZ) G7 Volledige duur van de tewerkstelling
Gesco’s en vervangers openbare sector (werkgever die aangeeft bij RSZ-PPO) G13
Huispersoneel G7
Onthaalouders G11
Kunstenaars G12

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron:  

  • Wet  van 24 april 2014 houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming, BS 23 mei 2014, 40817.