• nl
Taalkeuze

De FOD WASO communiceert via de e-Box informatie over de sociale verkiezingen

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 29/05/2015
De FOD WASO laat in een bericht op hun website weten dat zij ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van 2016 voor de eerste maal met de ondernemingen zullen communiceren via de e-Box van de sociale zekerheid. 

Hier vindt u informatie over hoe de ondernemingen zich moeten registreren en de e-Box activeren

In de loop van de maand mei zal een bijkomende nota online gezet worden waarin uitgelegd wordt hoe men in de geactiveerde e-Box een aparte hoedanigheid voor de sociale verkiezingen kan creëren. 

Bron: