• nl
Taalkeuze

De NAR adviseert inzake studentenarbeid

Categorie: Sociaal   Datum: 8/03/2013

De NAR heeft een advies uitgebracht over de vraag naar de mogelijkheid tot telling van het aantal dagen studentenarbeid in halve dagen. Hierdoor zou het mogelijk worden om een student gedurende 100 halve dagen of 50 volle dagen te laten werken i.p.v. de nu 50 dagen. Men vroeg ook om de toegelaten duur uit te drukken in uren of halve dagen.

De NAR heeft beslist om de vraag mee te nemen in de algemene evaluatie van het nieuwe stelsel van studentenarbeid, die tegen 30 juni 2013 moet worden opgemaakt. Hij zal onderzoeken of het mogelijk is om het aangiftesysteem aan te passen tegen een verantwoorde kostprijs en zonder de administratieve lasten te verzwaren. 

De NAR vraagt om tot dan geen nieuwe beleidsinitiatieven te nemen. 

Bron: