• nl
Taalkeuze

De Nationale Arbeidsraad publiceert nieuwe CAO's en adviezen

Categorie: Sociaal   Datum: 1/05/2015
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend en een aantal adviezen uitgebracht. Een volledig overzicht is terug te vinden op de website van de NAR. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
  • Een verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vanaf 1 januari 2016 (Advies 1936);
  • In het kader van de stapsgewijze verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden i.h.k.v. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) worden, na de retroactieve inwerkingtreding van het KB van 30 december 2014 op 1 januari 2015,  een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten verlengd of aangepast (Advies 1937; CAO’s nr. 17 tricies sexies, 111, 112, 113, 114, 115, 116 en 117);
  • De verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. Tevens wordt een gelijkstelling van de ontslagcompensatievergoeding voor de berekening van de loopbaanvoorwaarde voor landingsbanen voorzien (Advies 1938; CAO nr. 103bis, 118) .

Wij berichten u hieromtrent op een later tijdstip verder.

Bron: