• nl
Taalkeuze

De Tax Shift: gevolgen voor werkgevers

Categorie: Sociaal   Datum: 16/10/2015

U kon in onze Nieuwsflash van 31 juli 2015 reeds lezen welke maatregelen de Regering Michel I naar voren schoof om de aangekondigde tax shift te realiseren.

Deze maatregelen werden geconcretiseerd. Waar kunt u nu als werkgever van genieten? 

Een overzicht:

Verlaging van de werkgeversbijdragen naar 25%

De beoogde vermindering van de patronale lasten van 32,4% tot 25% zal worden bereikt tegen 2019 en krijgt vorm in een stelselmatige verlaging van de geldende tarieven als volgt:

Bruto maandloon 2016 2018 2019
1.500 EUR - 4,34% - 4,68% - 6,41%
2.000 EUR - 3,04% - 4,77 % - 5,77%
2.500 EUR - 1,07% - 2,54% - 3,10%
3.000 EUR - 1,13% - 1,26% - 1,31%
3.500 EUR - 1,17% - 1,99% - 1,99%

Geen patronale lasten op eerste aanwerving

De werkgevers die vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2020 hun eerste werknemer aanwerven, zullen op diens loon geen patronale bijdrage verschuldigd zijn. Deze vrijstelling is niet in de tijd beperkt.

Het bestaande systeem van bijdrageverminderingen voor de eerste vijf aanwervingen wordt verschoven naar de 2de tot en met de 6de aanwerving.

Deze verminderingen zullen eveneens worden toegepast op de eerste vijf werknemers die in 2015 werden aangeworven.

Verhoging vrijstelling doorstorting BV nacht- of ploegenarbeid 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de huidige vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 15,6% verhoogd naar 22,8%. Aanvankelijk - zoals vermeld in onze Nieuwsflash van 30 mei 2014 - voorzag het Competitiviteitspact om deze verhoging van de vrijstelling doorstorting BV slechts te bereiken per januari 2019. 

De regering besliste deze maatregel vroeger in werking te stellen.

Voorts voorziet de tax shift in een aantal maatregelen die niet rechtstreeks verband houden met de loonkost, maar toch een aanzienlijke invloed zullen hebben op onze portefeuille:

  • Geleidelijke daling van de sociale bijdrage van zelfstandigen: met ingang van 1 januari 2016 zullen de tarieven voor de sociale bijdragen voor zelfstandige van 22% elk jaar met 0,5% verminderen tot 20,5% in 2018;
  • Duurdere diesel, goedkopere benzine: in 2018 zal een tank diesel (50l) 7 EUR duurder zijn. De dieselprijs wordt per jaar duurder, respectievelijk 2 EUR in 2016, 2 EUR in 2017 en 3 EUR in 2018. Gezien brandstofkosten voor zelfstandigen voor 75% aftrekbaar zijn, blijft de netto-meerkost beperkt tot 25%;
  • BTW op elektriciteit opnieuw naar 21%;
  • De roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27%, met uitzondering van de liquidatiereserve, die op 10% blijft. De roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd binnen de 5 jaar uit de liquidatiereserve stijgt dan weer wel van 15% naar 17%;
  • Investeringsaftrek verhoogd tot 8%;
  • Invoering van een speculatietaks, kaaimantaks en gezondheidstaks;
  • Stijging van de accijnzen op alcohol en tabak.