• nl
Taalkeuze

De cijfers achter de taxshift

Categorie: Sociaal   Datum: 11/03/2016

In de Administratieve Instructies RSZ 2016/01 - "Nieuw dit kwartaal" wordt een overzicht gegeven van de toepassing van de taxshift wat betreft de vermindering van de werkgeversbijdragen RSZ en de aanpassing van de structurele vermindering.

De taxshift wordt verschillend toegepast naargelang de onderneming behoort tot categorie 1 "profit", categorie 2 "non-profit" of categorie 3 "erkende beschutte werkplaatsen (PC 327)".

  • De informatie inzake de taxshift voor de ondernemingen behorende tot categorie 1 is definitief (zie wet van 26 december 2015);
  • De informatie inzake de taxshift voor de ondernemingen behorende tot categorie 2 en categorie 3 is nog onder voorbehoud aangezien de Wet en de uitvoeringsbesluiten nog gepubliceerd moeten worden. 

Klik hier voor het cijfermatig overzicht van de taxshift.

Bron: