• nl
Taalkeuze

De eindejaarspremie: een extraatje voor elke werknemer op het einde van het jaar?

Categorie: Sociaal   Datum: 29/11/2013

Volgens de algemene regels is de toekenning van een eindejaarspremie niet wettelijk verplicht. Of de werkgever een eindejaarspremie moet betalen aan de werknemers hangt af van de geldende regeling in het paritair comité (sector-CAO) of in de onderneming.  

Om aanspraak te kunnen maken op een eindejaarspremie moet deze voorzien worden in één van de volgende rechtsbronnen:

De collectieve arbeidsovereenkomst

Een CAO betreffende de eindejaarspremie kan gesloten worden door het (sub)paritair comité of door de onderneming. In de praktijk komt het initiatief meestal van het paritair comité. 

In dit geval zal de eindejaarspremie voor alle werknemers van toepassing zijn, tenzij anders vermeld in de CAO. 

Indien geen CAO werd afgesloten of indien de werkgever geen lid is van de werkgeversorganisaties die de CAO ondertekenden, dan dient de werkgever geen eindejaarspremie uit te betalen. 

Het arbeidsreglement

De onderneming kan tevens een eindejaarspremie voorzien in het arbeidsreglement. 

De individuele arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst kunnen beide partijen een eindejaarspremie bepalen. 

Het gebruik – de gewoonte

Om het gebruik in de onderneming als verworven recht te mogen beschouwen voor de werknemers, moet het voordeel aan 3 voorwaarden beantwoorden: 

  • het moet bestendig (gedurende een lange tijd); 
  • vast (steeds hetzelfde voordeel); 
  • en algemeen (voor alle werknemers in dezelfde situatie) zijn.