• nl
Taalkeuze

De gevolgen voor het loon van de werknemers bij een algemene stroompanne

Categorie: Sociaal   Datum: 17/10/2014

Er is al heel wat te doen geweest rond de stroompanne die deze winter mogelijks bepaalde gemeenten zal treffen. De vraag die hierbij rijst is wat de gevolgen voor het loon van de werknemers kunnen zijn indien uw onderneming gelegen is in een getroffen gebied. 

De werkgever heeft steeds de verplichting om arbeid te verschaffen aan zijn werknemers. Ook bij een stroompanne moet dit principe gewaarborgd blijven. Indien de werkgever geen alternatief werk kan aanbieden, zal hij de verloren arbeidsuren toch moeten betalen (gewaarborgd dagloon). 

Indien een aantal voorwaarden voldaan zijn, zou de werkgever zich kunnen beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • De stroomonderbreking moet buiten de wil van de werkgever gelegen zijn;
  • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet volledig onmogelijk zijn. 

Aandacht! Tijdelijke werkloosheid kan enkel worden ingeroepen voor het verlies van een volledige arbeidsdag. Aangezien de stroomonderbreking beperkt zal blijven tot enkele uren, is de kans klein dat deze laatste voorwaarde voldaan zal zijn. In de praktijk zal het dus weinig waarschijnlijk zijn dat de werkgever een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Wat niet kan ingeroepen worden, is tijdelijke werkloosheid wegens een technische stoornis (enkel mogelijk voor arbeiders). Een technische stoornis kan namelijk slechts worden ingeroepen indien deze zich voordoet binnen de onderneming zelf. Een stroomonderbreking door een stroomtekort is dus geen technische stoornis.

Bron:

  • Artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978;
  • Artikel 49 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978.