• nl
Taalkeuze

De hervorming van de indexbasis

Categorie: Sociaal   Datum: 14/02/2014

Zoals vermeld in onze Nieuwsflash van vorige week, wordt de index vanaf 2014 berekend op een nieuwe basis, het referentiejaar 2013. Tot voor kort werden de indexcijfers bekendgemaakt op basis van het jaar 2004. Om de nieuwe basis te kunnen vergelijken met de oude basis van 2004, moesten er een aantal berekeningen gebeuren. De Nationale Arbeidsraad (NAR) dient hiertoe een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op te maken die de omrekeningcoëfficiënt vastlegt.

Op 10 februari 2014, zijn de sociale partners in de NAR akkoord gegaan om de mathematische coëfficiënt te gebruiken voor de omzetting. 

Dit akkoord werd omgezet in de CAO nr. 110 van 12 februari 2014 betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten. 

De nieuwe index

Het nieuwe indexcijfer werd pas gepubliceerd op dinsdag 11 februari 2014 om 14 uur. De consumptieprijsindex en de gezondheidsindex werden samen gepubliceerd, tegelijkertijd met de omrekeningscoëfficiënten:

  • De inflatie stijgt van 0,97% naar 1,14%.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,14 punt of 0,14%.
  • De index stijgt in januari voornamelijk door hogere prijzen voor groenten, woninghuur, riolering en afvalwaterzuivering, publieke ziekteverzekering en brandverzekering. Vooral motorbrandstoffen, vliegtuigtickets, buitenlandse reizen en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.
  • Het betreft de eerste index op basis van de nieuwe indexkorf met referentiejaar 2013 = 100.
  • De omrekeningscoëfficiënt van de consumptieprijsindex basis 2004 naar basis 2013 bedraagt 0,8170, deze voor de gezondheidsindex bedraagt 0,8280.

Deze vertraging kan wel tot gevolg hebben dat een aantal lonen niet geïndexeerd werden vanaf 1 februari 2014 en dat hiervoor dus rechtzettingen zullen moeten gebeuren. Dit kan o.a. het geval zijn in de uitzendsectoren. 

Bron: 

  • http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
  • CAO nr. 110 van 12 februari 2014 betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten – website NAR
  • Verklaring van de Groep van 10