• nl
Taalkeuze

De indexbasis wordt up-to-date gebracht, waardoor het indexcijfer van januari nog even op zich laat wachten

Categorie: Sociaal   Datum: 7/02/2014

In de afgelopen jaren kregen de termen “inflatie”, “indexcijfers” en “indexkorf” meer dan hun gewoonlijke aandacht ten gevolge van de economische crisis. Ook in regeringskringen was dit een vaak besproken onderwerp. 

Op 1 januari 2014 wordt de indexkorf opnieuw herzien. Ook de indexbasis wijzigt opnieuw. Tot voor kort werden de indexcijfers bekendgemaakt op basis van het jaar 2004. De Nationale Arbeidsraad is op dit moment bezig met de opmaak van de CAO die nodig is om deze basis te wijzigen naar 2014. Daar gaan een aantal berekeningen mee gepaard. Zodra deze CAO klaar is, kan het indexcijfer van januari 2014 worden bekendgemaakt. Dit zal normaliter gebeuren op dinsdag 11 februari 2014 om 14u. Vandaar dat het indexcijfer van januari 2014 en loonindexeringen nog even op zich laat wachten.

Merk op dat de indexkorf vanaf 2014 jaarlijks wordt herzien, daar waar dit voorheen slechts om de twee jaar gebeurde.

Bron: