• nl
Taalkeuze

De loonnorm van 0% is officieel!

Categorie: Sociaal   Datum: 10/05/2013

De Nieuwsflash van 5 april 2013 behandelt de kwestie van de “loonnorm”. Daarin werd reeds vermeld dat een koninklijk besluit op komst was dat voor de jaren 2013-2014 een bindende loonnorm van 0% zou voorzien. Dit KB is gepubliceerd op 2 mei 2013 en voorziet dat deze loonnorm ook vanaf die datum in werking treedt. 

Nochtans staat in de inleiding van het KB dat de loonmarge moet worden vastgelegd vanaf 1 januari 2013 en ook vanaf die datum van kracht zal zijn. Discussies hierover zullen bijgevolg niet uitblijven. 

Gezien de loonnorm bij KB werd vastgesteld is er sprake van een bindende loonnorm, waardoor overtreders kunnen worden gesanctioneerd. Omdat ook daarover onduidelijkheid heerst, is het nog de vraag in welke mate men sancties zal kunnen toepassen. Niettemin is een gewaarschuwd werkgever er drie waard!

Bron:

  • KB 28 april 2013 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 2 mei 2013, 25917.