• nl
Taalkeuze

De nieuwe Codex welzijn op het werk is een feit!

Categorie: Sociaal   Datum: 16/06/2017

Op 2 juni 2017 is de nieuwe Codex over het welzijn op het werk verschenen in het Belgisch Staatsblad. Alle oude koninklijke besluiten die sinds 1993 werden gesloten in uitvoering van de welzijnswet werknemers worden nu gebundeld in 1 wetboek.

De Codex bestaat uit 10 boeken:

 • boek I: Algemene beginselen
 • boek II: Organisatorische structuren en sociaal overleg
 • boek III: Arbeidsplaatsen
 • boek IV: Arbeidsmiddelen
 • boek V: Omgevingsfactoren en fysische agentia
 • boek VI: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
 • boek VII: Biologische agentia
 • boek VIII: Ergonomische belasting
 • boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
 • boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Inhoudelijk werden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande reglementering; de nadruk van het nieuwe wetboek ligt op een overzichtelijke structuur en een vlotte leesbaarheid van de teksten.

Er is voorzien in een overgangsperiode van 2 jaar (vanaf 12 juni 2017) waarbij de verwijzingen naar de oude teksten nog geldig blijven.

Inwerkingtreding: 12 juni 2017.

Bron:

 • Codex welzijn op het werk van 28 april 2017, BS 2 juni 2017, 60905.