• nl
Taalkeuze

De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2016

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 27/05/2016

Elke onderneming die sociale verkiezingen organiseerde moest op dag Y een aantal gegevens meedelen aan de FOD WASO via de statistische steekkaart.

Op basis van deze gegevens analyseert de FOD WASO de resultaten van de sociale verkiezingen 2016 per orgaan, per regio alsook de vertegenwoordiging per geslacht. Ze baseert zich hierbij op de resultaten van 91,3% van de ondernemingen.

U vindt alle resultaten terug op de website van de FOD WASO.

Cijfergegevens voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

  • In 6.954 ondernemingen waren er verkiezingen voor het Comité.
  • Er zijn 856.885 werknemers komen stemmen, d.w.z. een participatiegraad van 65,4%.
  • Er waren 69.612 kandidaten voorgedragen waarvan er 26.025 verkozen werden.

Cijfergegevens voor de Ondernemingsraad

  • Er vonden in 3.781 ondernemingen verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad.
  • Er hebben 776.867 kiezers deelgenomen, d.w.z. een participatiegraad van 63,5%.
  • Er waren 56.932 kandidaten voorgedragen waarvan er 19.603 werden verkozen.

Bron: