• nl
Taalkeuze

Decemberafrekening: wat u niet mag vergeten

Categorie: Sociaal   Datum: 17/11/2017

Voor vele werknemers betekent de eindejaarsperiode iets extra: bonus, eindejaarspremie, geschenkencheques, noem maar op.
Er moet echter ook aandacht worden gegeven aan de decemberafrekening. In de loop van het kalenderjaar kan het zijn dat bepaalde bedienden van arbeidsregime zijn veranderd. Dit heeft echter een invloed op hun vakantiegeld. Het vakantiegeld moet daarom in december worden afgerekend.

Het gaat om de bedienden die in de loop van 2017 hun arbeidstijd verminderd hebben, onder meer door een:

  • vermindering van arbeidsduur in onderling overleg tussen werkgever en werknemer;
  • vermindering van arbeidsduur wegens een (tijdelijke) vermindering van werk;
  • deeltijds tijdskrediet;
  • deeltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Let op: Het jaar volgend op de decemberafrekening berekent men de vakantieduur volgens de algemeen geldende principes. Doordat men ook rekening dient te houden met het algemeen principe dat men nooit méér vakantie kan opnemen dan het stelsel waar men op dat moment in werkt en daarvoor ook vakantiegeld krijgt, kan het zijn dat de betrokken bediende te weinig vakantiegeld heeft ontvangen. Daardoor dient men ook in december van het jaar volgend op het jaar waarin de betrokken bediende verminderde van prestaties na te kijken of de bediende geen recht heeft op een eventuele extra compensatie, namelijk de compensatie vakantiegeld.

Een uitvoerige beschrijving van de decemberafrekening, geïllustreerd met uitgewerkte voorbeelden, kunt u raadplegen in de cursus ‘Jaarlijkse vakantie 2017’.

Bron:

  • Art. 46, § 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967.