• nl
Taalkeuze

Deeleconomie: lijst van erkende platformen uitgebreid

Categorie: Sociaal   Datum: 10/11/2017
De lijst van erkende platformen inzake deeleconomie is volop aan het uitbreiden. In totaal werden reeds 22 platforms erkend. Deze platforms zijn terug te vinden via de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Enkele nieuwkomers zijn: www.deelplatform.be; www.vengo.technology en www.shippr.be.

Dergelijke platformen maken het mogelijk voor particulieren om hun diensten in het kader van de deeleconomie aan te bieden en zo van een gunstig belastingstelsel te kunnen genieten.

De aanvraag tot erkenning van het elektronisch platform wordt ofwel per brief of per e-mail ingediend, ofwel door middel van een elektronisch formulier dat op de webstek van de FOD Financiën ter beschikking wordt gesteld. Voor meer informatie, raadpleeg zeker de site van de FOD.

Voor meer informatie, zie onze Nieuwsflash van 12 mei 2017.

Bron: