• nl
Taalkeuze

Detacheren van buitenlandse werknemers naar BelgiŽ

Categorie: Sociaal   Datum: 29/12/2017

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren, moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen. Daarnaast moet de buitenlandse werkgever ook een verbindingspersoon aanduiden. 

Vanaf 1 oktober 2017 is het nu ook mogelijk om de identificatiegegevens van de verbindingspersoon in de Limosa-melding op te nemen.

Met ingang van 1 februari 2018 zullen nog een aantal bijkomende zaken in werking treding.

Vrijstelling bijhouden sociale documenten

Werkgevers die een Limosa-aangifte hebben gedaan of die hiervan zijn vrijgesteld, moeten gedurende 12 maanden geen arbeidsreglement, noch personeelsregister noch individuele rekening en loonafrekening bijhouden. Dit zolang de werkgever vergelijkbare documenten uit het buitenland kan voorleggen aan de inspectie. 

Toewijzing bevoegdheid Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

Vanaf 1 oktober 2017 moet de Limosa-aangifte ook de identificatiegegevens van de verbindingspersoon bevatten. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO zijn bevoegd om deze documenten op te vragen.

Sommige werkgevers die geen Limosa-aangifteplicht hebben toch verplicht tot aangifte gegevens verbindingspersoon!

Werkgevers die buiten de Limosa-aangifteplicht vallen zijn in principe ook niet gehouden om de gegevens van de verbindingspersoon aan te geven.

Maar, bepaalde werkgevers met twee types activiteit moeten toch in een aangifte van de verbindingspersoon voorzien.

  • Sector van het internationaal vervoer van personen of goederen, tenzij het om cabotage (laad- en losadres in België) of doorvoer gaat en m.u.v. taxi’s.
  • Activiteiten te maken met initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken voor de levering van goederen en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverancier, op voorwaarde dat de duur van de werken niet meer dan 8 dagen bedraagt.

Bovenstaande categorieën moeten nog steeds géén Limosa-aangifte doen, maar moeten dus wél de gegevens betreffende de verbindingspersoon meedelen aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. De gegevens zijn dezelfde als deze van werkgevers wel onderworpen aan de Limosa-aangifteplicht. De correcte gegevens mogen zowel via de post of via email worden verzonden. (SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be

Bron:

  • Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers van 5 december 2017, BS 18/12/2017, 206207.