• nl
Taalkeuze

Detacheringen naar Frankrijk: wijzigingen op komst!

Datum: 12/10/2018

Er zijn wijzigingen op komst voor bepaalde werkgevers die tijdelijk personeel naar Frankrijk detacheren.

De wijziging heeft cf. de Franse reglementering betrekking op buitenlandse firma’s (m.n. bijgevolg ook Belgische ondernemingen) die personeel naar Frankrijk sturen om nieuwe markten te benaderen of om deel te nemen aan werkvergaderingen. Dergelijke ondernemingen zouden aan de Franse sociale inspectie een vrijstelling kunnen vragen van bepaalde aangifteverplichtingen gedurende één jaar.

Er is nog geen uitvoeringsbesluit. Dit betekent dat we noch concrete modaliteiten kennen, noch een datum van inwerkingtreding kennen.

Dit zou wel een grote verandering betekenen voor deze bedrijven. Momenteel dienen zij een voorafgaandelijke melding van detachering te doen via de online tool SIPSI en een verbindingspersoon aan te stellen. Indien zij dat tegenwoordig niet doen, riskeren ze administratieve sancties van 2.000 EUR per gedetacheerde werknemer.

Bron:

  • Loi française n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel