• nl
Taalkeuze

Deze week! Sessie "Sociale actualiteit" - januari 2014

Categorie: Opleiding   Datum: 10/01/2014

Ook in 2014 houdt EASYPAY GROUP u op de hoogte van al het nieuws op het vlak van de sociale actualiteit

In 5 praktische sessies van een tweetal uren bespreken we de nieuwigheden en actuele items op sociaal vlak en stellen we praktijkgerichte oplossingen voor. U kan opteren voor een abonnement voor het volledige jaar waardoor u een fikse prijskorting geniet. 

Overtuig uzelf en neem alvast deel aan de sessie Sociale actualiteit van januari 2014! Indien u nadien nog inschrijft voor het abonnement, wordt de prijs van de sessie van januari in mindering gebracht van de abonnementsprijs.

In de sessie van januari 2014 staan we opnieuw stil bij het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden. In principe zou de Wet dan officieel gepubliceerd moeten zijn!

We beperken de bespreking evenwel tot een aantal details waaromtrent meer duidelijkheid werd verkregen. Het eenheidsstatuut werd immers uitgebreid besproken op de opleiding van november 2013. In januari zetten we “de puntjes op de i” voor een aantal aspecten. 

Wenst u toch een uitgebreide bespreking van het eenheidsstatuut? Dan kan u deelnemen aan onze algemene opleiding op donderdag 30 januari 2014 te Meulebeke die volledig zal gewijd worden aan het eenheidsstatuut.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Ook geven wij u de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

  • De “puntjes op de i” van het eenheidsstatuut
  • Aanpassingen aan C4-formulieren
  • Berekening van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen
  • Programmawet: relevante bepalingen
  • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): verhoging van de leeftijd en de loopbaanvoorwaarde  
  • Relancemaatregelen 2014: RSZ-verminderingen
  • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgever
  • Varia
  • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden…

Klik hier om u in te schrijven.