• nl
Taalkeuze

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Categorie: RSZ   Datum: 16/01/2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) gefuseerd. 

De nieuwe instelling draagt de naam Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Meer informatie dienaangaande kunt u terugvinden op de website van DIBISS: https://www.dibiss.fgov.be/nl/dibiss/ontstaan-dibiss 

Bron: