• nl
Taalkeuze

Doelgroepenbeleid in Brussel krijgt stilaan definitief vorm: aanwerven vr of na 1 oktober?

Categorie: Sociaal   Datum: 15/09/2017

Na de uitwerking van het doelgroepenbeleid op Vlaams en op Waals beleidsniveau, volgt ook Brussel met een resem aan eigen maatregelen die in werking zullen treden op 1 oktober 2017.

Het kan voor een werkgever met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van belang zijn om vóór 1 oktober 2017 iemand aan te werven en zodoende nog te kunnen genieten van de bestaande (federale) tewerkstellingsstimulansen of van specifieke overgangsbepalingen.

Ook voor een werknemer met woonplaats in Brussel kan het interessant zijn om nog vóór 1 oktober 2017 in dienst te treden bij een werkgever, al dan niet gevestigd in de de regio van de hoofdstad.

De Brusselse regering koos er immers voor om een doelgroepenbeleid uit te werken waarin men de werkuitkering (gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer) kan combineren met de bestaande RSZ-verminderingen in het Vlaams of het Waals Gewest (gekoppeld aan de exploitatiezetel van de werkgever). Het aanwerven van werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt zo ook extra aantrekkelijk gemaakt voor de Vlaamse of Waalse werkgever.

Wij zetten de wijzigingen voor u even op een rijtje.

Let wel, dit artikel is alsnog gebaseerd op ontwerpwetgeving. Onderstaande regelingen worden slechts definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Aanwervingen vóór 1 oktober 2017

Voor aanwervingen vóór 1 oktober 2017 kunnen de bestaande federale maatregelen nog worden toegepast. Het betreft hier onder meer onderstaande belangrijkste maatregelen:

 • Federale Activa langdurig werkzoekende;
 • Federale Activa start;
 • Federale doelgroepvermingering oudere langdurig werkzoekende vanaf 54 jaar;
 • Federale doelgroepvermindering laag- of middengeschoolde jongere werknemer;

Werknemers die ten laatste op 30 september 2017 in dienst treden, zullen nog van de werkuitkeringen of de RSZ-verminderingen in dit kader kunnen genieten tot uiterlijk 31 december 2018.

Aanwervingen vanaf 1 oktober 2017

Voor aanwervingen vanaf 1 oktober 2017 kan worden gekozen worden voor één van onderstaande nieuwe maatregelen:

 • Voor werknemers met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • Toekenning van een werkuitkering voor een niet-werkende werkzoekende die gedurende 12 maanden is ingeschreven bij Actiris (generieke activa);
  • Toekenning van een werkuitkering voor 36 maanden voor een niet-werkende werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid;
  • Aanbieden inschakelingscontract aan een niet-werkende langdurig werkzoekende die gedurende minstens 18 maanden is ingeschreven bij Actiris;
  • Specifieke opleidingssteun voor de werkgevers.
 • Voor werkgevers met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
  • Toekenning van de RSZ-doelgroepvermindering voor oudere werknemers (vanaf 55 jaar tot de pensioenleeftijd).

Praktisch

Een werkgever gevestigd in Brussel kan er alle baat bij hebben om nog vóór 1 oktober een erg laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst aan te werven.

Dit gezien voor deze jongeren door de overgangsmaatregelen nog steeds een RSZ-vermindering kan genoten worden tot uiterlijk 31 december 2018.

Brusselse werkgever – aanwerving vóór 1 oktober 2017 Brusselse werkgever – aanwerving vanaf 1 oktober 2017 (voor een werknemer met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • 8 kwartalen (24 maanden): 1.500 EUR RSZ-vermindering
 • Werkuitkering
 • Geen RSZ doelgroepvermindering meer
 • Wel werkuitkering tot maximaal 30 maanden

Hetzelfde geldt voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende.

Naast de werkuitkering geniet de werkgever bij aanwerving ervan vóór 1 oktober 2017 van de RSZ-vermindering voor langdurige werkzoekende tot uiterlijk 31 december 2018.

Brusselse werkgever – aanwerving voor 1 oktober 2017 Waalse werkgever – aanwerving vanaf 1 juli 2017 (voor een werknemer met woonplaats in Franstalig taalgebied!)
 • 9 kwartalen (27 maanden): 1.000 EUR RSZ-vermindering
 • Werkuitkering
 • Geen RSZ doelgroepvermindering meer
 • Wel werkuitkering

Binnenkort kan u op onze website (cf. Legal Services >Aanbod >Juridische dossiers) alle gedetailleerde informatie hieromtrent terugvinden in onze gratis nota ‘Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. Houd dus zeker onze website en verdere newsflashes in de gaten!

Bron:

 • Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14 juli 2017, 72.802.
 • Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden.