• nl
Taalkeuze

Doelgroepvermindering oudere werknemers in Vlaanderen alleen bij effectieve prestaties

Categorie: Sociaal   Datum: 5/01/2018

Om te kunnen genieten van de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers moeten volgende voorwaarden worden vervuld:

  • Werknemer moet minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van tewerkstelling;
  • Zijn refertekwartaalloon moet lager zijn dan 13.400 EUR;
  • De werknemer moet behoren tot de categorie 1 van de structurele vermindering.

Op 1 januari 2018 wordt hier een extra voorwaarde aan toegevoegd, namelijk dat de oudere werknemer in het volledige kwartaal effectieve arbeidsprestaties moet geleverd hebben.

Indien de werknemer dus vrijgesteld wordt van prestaties, zal dit geen recht openen op de doelgroepvermindering.

Indien de vrijstelling van prestaties te wijten is aan een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als vermeld in de wet van 3 juli 1978 of te wijten aan een door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging, dan zal de doelgroepvermindering wel kunnen worden toegepast.

Bron:

  • Decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS van 14 december 2017.