• nl
Taalkeuze

Doelgroepverminderingen eerste aanwervingen eindelijk gepubliceerd

Categorie: RSZ   Datum: 5/04/2013

In onze Nieuwsflash van 28 september 2012 hebben we reeds meegegeven dat de doelgroepverminderingen voor de aanwerving van de eerste 3 werknemers aanzienlijk zijn gestegen voor de nieuwe aanwervingen vanaf 1 oktober 2012. Voor de lopende doelgroepverminderingen gelden de nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe bedragen – reeds gepubliceerd op de website van de RSZ – worden al toegepast door de RSZ. Toch was het nog steeds wachten op de officiële publicatie van het koninklijk besluit dat de nieuwe regeling bevat. Dit gebeurde bij koninklijk besluit van 4 maart 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2013.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 4 maart 2013 tot wijziging van het artikel 16 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 26 maart 2013, 19210.
  • Website RSZ - link