• nl
Taalkeuze

Duidelijkheid omtrent overuren die niet moeten worden gerecupereerd in de horeca

Categorie: Sociaal   Datum: 19/08/2016

Op 16 augustus 2016 is de Programmawet van 3 augustus 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze bevat geen noemenswaardige wijzigingen op sociaalrechtelijk vlak.

Enkel voor de horecasector wordt een rechtzetting doorgevoerd. Bij het aantal overuren waarvoor men kan kiezen om ze uit te betalen in plaats van ze in te halen (welke men in de horeca nog eens kan verhogen naar 300/360) werd de verwijzing aangepast van “143 uren” naar “91 uren”. Op die manier heeft men geen sectorale CAO meer nodig die de wettelijke grens van 91 overuren verhoogt naar 143 uren.

Immers, de wet voorziet dat men tot 91 overuren de keuze heeft om deze in te halen of uit te betalen. De wet voorziet ook dat een sectorale CAO dit maximum kan verhogen naar 143 uren. Tot eind 2015 was er effectief een sectorale CAO in de horeca die in een maximum van 143 overuren voorzag, waardoor men (zoals voorzien in de “wet horeca”) dit maximum kon verhogen naar 300/360. Omdat de CAO niet meer werd verlengd voor 2016, stelde zich een probleem, aangezien de wet horeca verwees naar 143 uren (sectoraal verhoogd) en niet naar de wettelijke 91 uren.

Dit werd nu rechtgezet waardoor horeca werkgevers alsnog tot 300/360 overuren kunnen presteren met de keuze om ze niet in te halen, maar uit te betalen.

De info die u werd gegeven in de sectorale nieuwsflash van 27 november 2015 moet dan ook in die zin gelezen worden.

Bron: