• nl
Taalkeuze

Ecocheques: lijst met ecologische producten en diensten vernieuwd

Categorie: Sociaal   Datum: 29/01/2016

Binnen de schoot van de Nationale Arbeidsraad werd een nieuwe cao afgesloten met betrekking tot ecocheques. Cao nr. 98quater van 26 januari 2016 voegt in bijlage een nieuwe - meer uitgebreide - lijst van diensten en producten in die met ecocheques kunnen worden betaald.

Waar voor tal van ecologische producten cao nr. 98ter reeds voorzag in de mogelijkheid om deze aan te kopen met ecocheques, wordt nu ook voor vele van deze producten de mogelijkheid geboden om de plaatsing en/of de herstelling en/of het onderhoud ervan ook met ecocheques te betalen.

Deze cao treedt in werking vanaf 1 maart 2016.

Bron: