• nl
Taalkeuze

Educatief verlof: terugbetalingsforfaits verschillen naargelang opleidingstype

Categorie: Sociaal   Datum: 24/04/2015

Vanaf 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgedragen aan de gewesten. De effectieve overdracht van de aanvragen heeft plaatsgevonden op 1 april 2015.

Vanaf 1 april 2015 zal het contact tussen de werkgevers en de administratie met betrekking tot de aanvragen om terugbetaling, gebeuren op volgende adressen:

Vlaams Gewest 

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02/553 18 00
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be 

Waals Gewest 

Forem
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/27 50 74
e-mail: conge.education@forem.be 

De aanvragen tot terugbetaling moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Wanneer de onderneming in de Kruispuntbank (KBO) vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, dan moet de schuldvordering ingediend worden in het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld. Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest. 

De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen.

Er geldt een maximaal forfait voor deze terugbetaling. Voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 is dit vastgesteld op 22,08 EUR per effectief gevolgd uur educatief verlof. Tot nu toe werd dit maximum forfait voor de terugbetaling toegepast voor de terugbetaling van alle gevolgde uren, ongeacht het type opleiding. Voor het begrotingsjaar 2015 werd besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid die de wetgever voorziet en het terugbetalingsforfait te differentiëren naargelang het soort opleiding. 

Dit geeft volgende verschillende terugbetalingsforfaits voor schooljaar 2013-2014:

  • 21,54 EUR voor het volwassenenonderwijs;
  • 22,08 EUR voor de sectorale opleidingen (=maximum forfait);
  • 18,49 EUR voor de algemene opleidingen;
  • 21,04 EUR voor de andere opleidingen.

Opgelet! Het betreft hier enkel schooljaar 2013-2014. Het gaat hierbij dus om de aanvragen die ingediend kunnen worden tot uiterlijk 30 juni 2015.

Bron: