• nl
Taalkeuze

Educatief verlof Vlaanderen: forfait terugbetaling schooljaar 2014 - 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 1/01/2016

In onze Nieuwsflash van 24 april 2015 kon u lezen dat de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof op 1 april 2015 werd overgedragen aan de Gewesten. 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 werd het forfait per betaald uur educatief verlof voor het schooljaar 2014 - 2015 vastgelegd op 21,30 EUR. 

De aanvragen tot terugbetaling moeten worden ingediend tegen uiterlijk 31 maart 2016. Voorheen lag de uiterste datum om de aanvraag in te dienen op 30 juni. Er is dus sprake van een verkorting van de termijn om terugbetaling te vragen van 3 maanden. Deze verkorting van de termijn moet evenwel nog in wetgeving worden gegoten. 

Bron:

  • www.werk.be 
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 tot wijziging van art. 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S. 29 december 2015).