• nl
Taalkeuze

Een dagje thuis voor de communicant?

Categorie: Sociaal   Datum: 18/04/2014

De werknemer heeft het recht afwezig te blijven van zijn werk met behoud van loon op de dag van de plechtige communie van één van zijn kinderen. Dit recht geldt enkel voor de plechtige communie en het feest van de “vrijzinnige jeugd”. Een eerste communie of een lentefeest komen daarentegen niet in aanmerking voor een dag klein verlet. 

De werknemer heeft recht op klein verlet op de dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd echter plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, mag de werknemer toch omwille van klein verlet afwezig blijven op de voorgaande of de volgende gewone activiteitsdag. 

Geadopteerde kinderen of natuurlijk erkende kinderen worden met wettige kinderen gelijkgesteld. De persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, wordt met de echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld. Hierdoor opent niet alleen het eigen kind recht op klein verlet, maar kan ook een kind van de partner dit recht doen ontstaan. 

Wanneer meerdere kinderen op dezelfde dag hun plechtige communie (of feest van de vrijzinnige jeugd) doen, heeft de werknemer slechts recht op één dag klein verlet. Het aantal dagen klein verlet wordt bij de plechtige communie van een tweeling dus niet verdubbeld. 

Het is tevens aangeraden om na te gaan of er op sectoraal vlak geen afwijkende bepalingen zijn.

Bron: 

  • KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, BS 11 september 1963.