• nl
Taalkeuze

Een gepensioneerde mag weer wat meer bijverdienen: nieuwe grensbedragen vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 3/03/2017

Om ouderen langer aan het werk te houden, voorziet de reglementering in de mogelijkheid om bij te verdienen zonder het risico te lopen het pensioen hiervoor te moeten opofferen.

Hoewel er voor de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren drie aparte besluiten moeten verschijnen, is de regelgeving met betrekking tot de toegelaten cumul identiek voor de drie statuten. Dit jaar is het Ministerieel Besluit voor de zelfstandigen de eerste om de jaarbedragen van 2017 vast te leggen. De andere besluiten zullen ongetwijfeld volgen met daarin dezelfde bedragen.

De inkomstengrenzen waaraan personen die een rust- of overlevingspensioen genieten zich vanaf 1 januari 2017 moeten houden, worden als volgt aangepast:

Grensbedrag voor activiteit als Kinder-last Gepensioneerde is jonger dan de normale pensioenleeftijd Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde heeft de normale pensioenleeftijd bereikt Gepensioneerde is 65 jaar of heeft loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer, ambtenaar of mandaat   neen 7.856 EUR 18.291 EUR 22.690 EUR Geen beperking
  ja 11.784 EUR 22.864 EUR 27.600 EUR Geen beperking
Zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige)   neen 6.285 EUR 14.633 EUR 18.152 EUR Geen beperking
  ja 9.427 EUR 18.291 EUR 22.080 EUR Geen beperking

De meest recente bedragen zijn steeds terug te vinden op onze website www.easypay-group.com, onder rubriek ‘Juridische info’, ‘Sleutelcijfers’ in het document ‘Pensioen – inkomensgrenzen arbeid’.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 14 februari 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107,§§ 2 en 3 van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 22 februari 2017, 28884.