• nl
Taalkeuze

Een werknemer mag tablet houden na tewerkstelling: quid aangifte?

Categorie: Sociaal   Datum: 24/07/2015

Een werkgever stelt een tablet ter beschikking aan een werknemer. De tablet is eigendom van de werkgever en mag zowel professioneel als privé gebruikt worden. 

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd n.a.v. pensionering en de werkgever heeft beslist dat de werknemer de tablet mag houden nadat deze uit dienst is.

Op dat moment ontstaat er een voordeel in hoofde van de werknemer dat moet worden gewaardeerd en aangegeven zowel op vlak van sociale bijdragen als op fiscaal vlak.

Sociale zekerheid

Wanneer de ex-werknemer de tablet gratis mag behouden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de ex-werknemer eigenaar van de tablet en gaat het niet langer om een terbeschikkingstelling van de tablet. In dat geval moet de volledige waarde van de tablet - dit is de waarde die eenzelfde tablet met dezelfde ouderdom heeft op de particuliere tweedehandsmarkt - eenmalig worden aangeven in het laatste kwartaal van tewerkstelling (met looncode 04). 

Bijvoorbeeld: een tablet heeft op het einde van de arbeidsovereenkomst op de 'tweedehandsmarkt' een waarde van 250 EUR. Dit bedrag moet eenmalig door de werkgever aangeven worden in het laatste kwartaal van tewerkstelling. 

Fiscale waardering

Het belastbare voordeel moet eenmalig aangegeven worden op het moment dat de werknemer de tablet krijgt, en dit voor de werkelijke waarde bij de verkrijger. In de regel is de waarde te vinden in het antwoord op de vraag: "welk is het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen?". 

Wanneer aldus de werkgever kosteloos een tablet verstrekt aan een werknemer, is er een belastbaar voordeel dat in principe gelijk is aan de normale verkoopprijs ervan in de kleinhandel.

Bron: 

  • Communicatie FOD Financiën en RSZ, kenmerk 701.408