• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut: Wat met het proefbeding ná 31 december 2013?

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 18/10/2013

De ministerraad heeft op 27 september 2013 het wetsontwerp goedgekeurd betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden (zie Nieuwsflash van 4 oktober 2013). 

In deze bijdrage wordt nagegaan wat de ontwerpwetgeving voorziet voor het proefbeding vanaf 2014.

Opmerking

Het betreft nog steeds een ontwerptekst. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zijn nog steeds mogelijk.

Principe 

Nieuwe arbeidsovereenkomsten

Het wetsontwerp voorziet in de afschaffing van het proefbeding voor alle arbeidsovereenkomsten aangevangen vanaf 1 januari 2014. Door de korte opzeggingstermijnen die vanaf 2014 gelden tijdens het eerste jaar van tewerkstelling, verliest het principe van het proefbeding immers zijn nut.

Voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten is het vanaf 2014 dus niet meer mogelijk om te voorzien in een proefbeding voor een werknemer (behoudens 2 uitzonderingen – zie hieronder). 

Voorbeeld

Een bediende sluit een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur af op 1 februari 2014. In deze overeenkomst is het niet meer mogelijk om te voorzien in een proefbeding.

Lopende arbeidsovereenkomsten

Voor de lopende proefbedingen (dit zijn de proefbedingen die opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vóór 1 januari 2014) is bepaald dat zij verder blijven lopen tot hun voorziene einddatum – ook al ligt deze einddatum ná 31 december 2013. De huidige regels inzake proef blijven van toepassing tot het einde van het proefbeding (zoals schorsing en beëindiging).

Voorbeeld

Een bediende sluit een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur af op 1 november 2013. In deze arbeidsovereenkomst wordt een proefbeding opgenomen voor een duur van 6 maanden. Dit proefbeding zal verder uitwerking hebben tot de voorziene einddatum, zijnde 30 april 2014. Het feit dat een proefbeding niet meer kan opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 januari 2014 heeft hierop geen invloed. 

Uitzonderingen 

De ontwerpteksten voorzien in 2 uitzonderingen op het principe van de afschaffing van de proeftijd vanaf 1 januari 2014: studentenovereenkomsten en overeenkomsten betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.

  • De arbeidsovereenkomst voor studenten: de eerste 3 werkdagen van een studentenovereenkomst zullen automatisch als proeftijd beschouwd worden. Tijdens deze 3 dagen kan zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Het is niet vereist dat dit schriftelijk vastgelegd wordt.
  • De overeenkomst betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid: de eerste 3 werkdagen van de overeenkomst zullen automatisch als proeftijd gezien worden. Ook hier is het zowel voor de werkgever én voor de werknemer mogelijk om gedurende deze termijn een einde te stellen aan de overeenkomst zonder opzegging noch vergoeding. Het is niet vereist dat dit schriftelijk vastgelegd wordt.

Voor een volledige uiteenzetting van de ontwerpteksten van het eenheidsstatuut, zullen we gauw een nota publiceren op onze website. 

Bron: