• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut: het proefbeding wordt afgeschaft

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 20/12/2013

Vanaf 1 januari 2014 wordt, gelet op de relatief korte opzeggingstermijnen tijdens het eerste jaar van tewerkstelling, het proefbeding afgeschaft. 

Een arbeidsovereenkomst die wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 kan geen geldig proefbeding meer bevatten. Wordt toch een proefbeding voorzien dan is dit van rechtswege nietig en zal dus geen uitwerking hebben. 

Hetzelfde geldt voor wat betreft overeenkomsten die werden afgesloten in 2013 maar pas worden uitgevoerd in 2014.

Uitzonderingen:

 • De proefbedingen opgenomen in een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014, blijven hun gevolgen behouden tot het verstrijken van deze bedingen en de regels die gelden tot 31 december 2013 worden toegepast op deze proefbedingen tot het verstrijken van deze bedingen.
 • Arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten
  • De eerste 3 arbeidsdagen worden, behoudens tegenstrijdige overeenkomst, als proeftijd beschouwd. Tot bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging, noch vergoeding. 
  • Ingeval een uitzendkracht, via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, in dezelfde functie, op dezelfde arbeidspost en bij dezelfde gebruiker tewerkgesteld wordt, zijn opeenvolgende proeftermijnen verboden.
 • Arbeidsovereenkomst voor studenten
  • De eerste 3 werkdagen als student worden automatisch beschouwd als proeftijd gedurende dewelke elk van de partijen de overeenkomst kan beëindigen zonder opzegging noch vergoeding.

Bron: 

 • Art. 127, Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, BS 22.08.1978, 9277;
 • Art. 5, Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20.08.1987, 12405.