• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut: nieuw standpunt opzeggingstermijnen afwijkende sectoren

Categorie: Sociaal   Datum: 12/12/2014

De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, voerde tijdelijke afwijkende opzeggingstermijnen in voor arbeiders. 

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 werd voor de sectoren die op 31 december 2013 opzeggingstermijnen hanteerden die lager zijn dan deze voorzien in CAO nr. 75, in een overgangsmaatregel voorzien (art. 70 §2).

Het betrof oorspronkelijk volgende sectoren: 

 • PC 109 - kleding en confectiebedrijf
 • PC 124 - bouwbedrijf
 • PC 126 - stoffering en houtbewerking
 • PC 128.01 - leerlooierij, de handel in ruwe huiden en vellen
 • PC 128.02 - schoeiselindustrie, laarzenmakers en de maatwerkers
 • PC 140.04 - subsector van de grondafhandeling op luchthavens
 • PC 142.02 -  terugwinning van lompen
 • PC 147 - wapensmederij met de hand (werd opgeheven vanaf 15/08/2014)
 • PC 301.01 - Haven van Antwerpen
 • PC 311 - grote kleinhandelszaken
 • PC 324 - diamantnijverheid en -handel
 • PC 330 - gezondheidsinrichtingen en -diensten - tandprothese

De wet voorziet dat deze sectoren ervoor kunnen opteren om vervroegd toe te treden tot de nieuwe regels aangaande de opzeggingstermijnen. 

Hierdoor komen we eind 2014 (voorlopig) tot de volgende conclusie:

 • NIEUW: PC 109, 140.02, 142.02, 311
  Deze sectoren willen vervroegd toetreden tot het stelsel van de nieuwe opzeggingstermijnen. Wanneer echter blijkt dat de uiteindelijke opzeggingstermijn toch nog lager zou zijn dan de opzeggingstermijnen die voorzien werden door de overgangsregeling, dan dient men alsnog deze laatste toe te passen.
  Belangrijke nuance is dus dat men de totale definitieve opzeggingstermijn vergelijkt met de opzeggingstermijnen van de overgangsregeling, artikel 70 §2.
 • NIEUW: PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - tandprothese)
  Deze sector wil vanaf 1 januari 2015 toetreden tot het stelsel van de nieuwe opzeggingstermijnen. Binnen deze sector komt de overgangsregeling volledig te vervallen waardoor er geen vergelijking tussen artikel 70§2 en de definitieve opzeggingstermijn meer dient te gebeuren. De algemene nieuwe opzeggingstermijnen zijn dus onverkort van toepassing.
  Let wel! Voor arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 31 december 2013 dient u de opzeggingstermijn in 2 delen te berekenen (foto + nieuwe opzeggingstermijnen). 
 • PC 124, 126, 128.01, 128.02, 301.01, 324
  Voor deze sectoren verandert er niets aan de huidige interpretatie. Dit wil zeggen dat men ofwel de algemene nieuwe regels dient toe te passen ofwel de overgangsregeling van artikel 70§2. 

In ons juridisch dossier “het eenheidsstatuut”  lichten wij deze nieuwe interpretatie aan de hand van concrete voorbeelden verder toe. 

Bron: 

 • Wet van 26 december 213 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013, 104147;
 • Antwoord FOD WASO 4 november 2014.