• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut : Outplacement voortaan ook in de openbare sector

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 13/12/2013

Tot en met 31 december 2013 is de werkgever verplicht een outplacementbegeleiding aan te bieden aan werknemers van 45 jaar of ouder die door de werkgever worden ontslagen en die een anciënniteit van minstens 1 jaar kunnen aantonen. Deze verplichting geldt enkel voor werkgevers van de private sector. 

Vanaf 1 januari 2014 komt de bestaande outplacementregeling op de tweede plaats en wordt ze beschouwd als een bijzondere vorm van outplacement. Ze wordt voorafgegaan door een nieuwe algemene outplacementverplichting. Deze nieuwe algemene outplacementverplichting is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van 30 weken, ongeacht of de werkgever valt onder het toepassingsgebied van de CAO-wet of niet.  

Werkgevers uit de publieke sector zullen dus vanaf 1 januari 2014 ook voor hun contractuele personeelsleden outplacement moeten aanbieden! 

Voor al uw vragen rond outplacement, of voor een concreet outplacementaanbod, kunt u steeds terecht bij EASY-HR via info@easypay-group.com of op het nummer 051/480 595.