• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut : verdwijnt de verkorte opzeg voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciŽnniteit vanaf 2014?

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 6/12/2013

De mogelijkheid tot verkorte opzeggingstermijnen voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit wordt afgeschaft. Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 1 januari 2014. Voor deze nieuwe arbeidsovereenkomsten zal een eventuele clausule, die voorziet in verkorte opzeggingstermijnen, in de overeenkomst of in het arbeidsreglement dus geen uitwerking (meer) hebben. Voor hen gelden onmiddellijk de nieuwe opzeggingstermijnen

Opgepast: Indien de individuele arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement voorziet in verkorte opzeggingstermijnen voor arbeiders met een anciënniteit van minder dan 6 maanden, dan kan van deze mogelijkheid wel nog toepassing worden gemaakt voor arbeidsovereenkomsten die reeds zijn aangevangen vóór 1 januari 2014.