• nl
Taalkeuze

Eenheidsstatuut : wat met de tegenopzegging vanaf 2014?

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 29/11/2013

Een bediende aan wie de werkgever een opzegging ter kennis heeft gebracht, heeft de mogelijkheid om, bij het vinden van een nieuwe dienstbetrekking, een tegenopzegging te geven aan zijn werkgever. De duur van deze tegenopzegging hangt tot eind 2013 af van het jaarloon van de bediende. 

Vanaf 1 januari 2014 is een tegenopzegging niet enkel meer mogelijk voor bedienden, maar ook voor arbeiders. Elke werknemer zal dus vanaf 2014 de mogelijkheid hebben om tijdens de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever, een tegenopzegging te geven indien hij een andere dienstbetrekking heeft gevonden.

De duur van de opzeggingstermijn die in dit geval door de werknemer moet nageleefd worden, is de opzeggingstermijn die bij opzegging door de werknemer geldt, evenwel geplafonneerd op 4 weken.  

De manier waarop deze tegenopzegging ter kennis wordt gebracht wijzigt niet. 

Schematisch

Anciënniteit Tegenopzegging
Van 0 tot minder dan 3 maanden 1 week
Van 3 tot minder dan 6 maanden 2 weken
Van 6 tot minder dan 12 maanden 3 weken
Vanaf 1 jaar 4 weken