• nl
Taalkeuze

Einde overgangsmaatregel arbeidsvergunning en arbeidskaarten voor Bulgaren en Roemenen

Categorie: Sociaal   Datum: 13/12/2013

De looptijd van de overgangsmaatregelen met betrekking tot de beperkingen op het vrije verkeer van werknemers en de vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië eindigt op 31 december 2013. 

Dit impliceert dat vanaf 1 januari 2014 de verplichting voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië tot het voorafgaand verkrijgen van een arbeidskaart, vervalt.