• nl
Taalkeuze

Elektronische aanwezigheidsregistratie bouwplaatsen

Categorie: Sociaal   Datum: 25/10/2013

Op de ministerraad van 18 oktober 2013 werd de elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen besproken. Men keurde tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed. 

Het ontwerp:

  • omschrijft de regels en de voorwaarden waaraan het elektronische registratiesysteem van aanwezigheden op bouwplaatsen moet beantwoorden;
  • bepaalt de inlichtingen en gegevens die moeten worden geregistreerd of opgehaald via authentieke bronnen; 
  • stelt de minimumvoorwaarden vast waaraan een alternatieve registratiemethode moet voldoen;
  • omschrijft de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de aannemers, de onderaannemers, de werknemers en de anderen. Ook het recht op de raadpleging van de gegevens wordt beschreven. 

Het is nog niet bekend wanneer bovenstaande verplichtingen in werking zullen treden. 

Bron: