• nl
Taalkeuze

Enkel voor klanten aangesloten bij het sociaal secretariaat: tijdig doorgeven van looncorrecties op boekjaar 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/01/2016

Graag vragen wij onze klanten van het sociaal secretariaat SSE om rekening te willen houden met een aantal afspraken inzake het verwerken van looncorrecties op boekjaar 2015.

Tijdig doorgeven van correcties

Regelmatig krijgen wij in de loop van de maand januari nog correcties doorgestuurd op het voorbije fiscaal boekjaar. Dit komt in het bijzonder voor in ondernemingen waar de lonen van december reeds vroeg in de maand werden afgesloten.

In dit verband verzoeken wij u om deze correcties uiterlijk tegen 11 januari 2016 door te geven aan uw dossierbeheerder zodat deze nog tijdig kunnen verwerkt worden op de boekhoudperiode december 2015. 

Eventueel bijkomend verschuldigde bedrijfsvoorheffing dient uiterlijk op 15 januari 2016 betaald te worden. Op laattijdige betalingen rekent de belastingadministratie nalatigheidsintresten aan.

Specifiek voor klanten co-sourcing

Klanten in de formule co-sourcing die via het loonpakket EASYPAY zelf instaan voor de loonberekeningen en die maandelijks individuele rekeningen doorsturen naar hun dossierbeheerder, dienen met het volgende rekening te houden:

  • Loonstroken met betrekking tot correcties 2015, die ook nog effectief moeten opgenomen worden op inkomstenjaar 2015, moeten opgemaakt worden op boekhoudperiode december 2015. Dit is in het bijzonder van belang voor negatieve correcties die geboekt worden op werknemers die reeds uit dienst waren in de loop van 2015.
  • Correcties met boekingsperiode januari 2016 of later zullen pas meegenomen worden op de fiscale fiches van inkomstenjaar 2016.
  • De loonstroken moeten uiterlijk tegen 11 januari 2016 doorgestuurd worden naar uw dossierbeheerder opdat de daarmee gepaard gaande bedrijfsvoorheffing tijdig zou kunnen gefactureerd en betaald worden.
  • Met uw dossierbeheerder kunt u afspreken om de correcties in een aparte loonrun te verwerken en afzonderlijk door te sturen.

Specifiek voor klanten outsourcing (EASY input)

Klanten die zelf instaan voor het beheer van de prestaties (via dagprestaties, tijdsregistratie of ingave loonstroken) en die deze via file-transfer overmaken aan hun dossierbeheerder, nemen best zo spoedig mogelijk (in elk geval vóór 11 januari 2016) met hun dossierbeheerder contact op, indien zij in januari 2016 nog correcties op 2015 willen laten verrekenen.