• nl
Taalkeuze

Enkele aanpassingen op vlak van de bedrijfsvoorheffing

Categorie: Fiscaal   Datum: 27/02/2014

In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 werden enkele aanpassingen gepubliceerd op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Deze aanpassingen houden geen nieuwe maatregelen in, maar waren wel noodzakelijk om reeds eerder aangekondigde maatregelen ook effectief in werking te kunnen laten treden. 

Om de regels inzake de aangifte van de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing af te stemmen op de rekenregels, wordt een toevoeging voorzien in art. 95/2 KB WIB inzake de verhoging van de vrijstelling tot doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen met volcontinu arbeid en (17,8% ipv 15,6%)), alsook de verhoging van de IPA-korting voor KMO-werkgevers (1,12% ipv 1%).

In de BV rekenregels zelf (Bijlage III) wordt de verhoging van het fiscaal voordeel tot 180 overuren voor de horeca sector PC 302 (mits toepassing van het geregistreerd kassasysteem) en voor werken in onroerende staat (mits toepassing van het elektronisch registratiesysteem) toegevoegd. 

Daarnaast wordt ook de verhoging van de fiscale werkbonus  vanaf 1 april 2014 van 8,95% naar 14,40% ingevoegd in de BV rekenregels (Bijlage III).

Tenslotte worden ook nog een aantal nieuwe codes voor de aangifte tot vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing opgenomen. Het betreft volgende codes:

  • Code 51 overuren (voor overuren waarop een wettelijke overloontoeslag van 50 of 100% van toepassing is, i.e. enkel voor werkgevers uit horeca en voor werkgevers voor werken in onroerende staat)
  • Code 52 overuren (voor overuren waarop een wettelijke overloontoeslag van 20% van toepassing is, i.e. voor werkgevers uit de bouwsector mits toepassing van KB nr. 213)
  • Code 53 ploegen- en nachtarbeid (voor werkgevers die aanspraak kunnen maken op de verhoogde fiscale vrijstelling van 17,8% voor volcontinu arbeid)
  • Code 54 algemene regel (IPA-korting) (voor werkgevers die als KMO aanspraak kunnen maken op de verhoogde vrijstelling IPA-korting van 1,12%)

Opmerkingen: 

  • Ondanks eerdere berichten wordt er voor de aangifte bedrijfsvoorheffing voor KMO’s die aanspraak wensen te maken op de verhoogde vrijstelling IPA-korting van 1,12% toch voorzien in een aparte code, m.n. code 54.
  • De problemen die men kon ondervinden via FINPROF, bv. voor ondernemingen die aanspraak wensten te maken op de verhoogde vrijstelling van 17,8% voor volcontinu arbeid, zouden hiermee van de baan moeten zijn. 

Bron: 

  • Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB ’92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 26 februari 2014, 15817.