• nl
Taalkeuze

Enkele berichten van de ministerraad van 31 mei 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 6/06/2013

De regering zit niet stil, getuige daarvan de vele beslissingen van de ministerraad die betrekking hebben op sociaaljuridische thema’s. Hieronder vindt u een overzicht:

 1. Voorontwerp programmawet

  Het voorontwerp van programmawet werd in tweede lezing goedgekeurd. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en geeft uitvoering aan de begrotingsmaatregelen voor 2013. Het voorontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad van 30 november 2012.
 2. Welvaartsaanpassing uitkering arbeidsongevallen

  Twee ontwerpen van KB werden goedgekeurd om de uitkeringen voor arbeidsongevallen aan de welvaart aan te passen. Het ene KB verhoogt de uitkeringen vanaf 1 september 2013, het andere KB compenseert de stijging van de loondrempel voor de werkgevers. Deze stijging maakt deel uit van het ontwerp van programmawet.
 3. Ambtenaren: wijziging van het verlof voor ziekte of arbeidsongeval

  Het ontwerp van KB dat controles op het ziekteverzuim aanpast in geval van ziekte of een arbeidsongeval bij federale ambtenaren werd in tweede lezing goedgekeurd. Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad van 29 maart 2013. Meer info vindt u in de Nieuwsflash van 3 mei 2013.
 4. Modernisering arbeidsrecht

  Het voorontwerp van wet (dat een gedeelte van het akkoord met de sociale partners omzet over de modernisering van het arbeidsrecht) werd in tweede lezing goedgekeurd. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad van 29 maart 2013. Meer info vindt u in de Nieuwsflash van 5 april 2013.
 5. Diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging

  Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging werd in tweede lezing goedgekeurd. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad van 1 maart 2013. Het voorontwerp voorziet onder meer in:
  • de vervanging van het hulpdagboek door een geregistreerd kassasystem voor de boekhouding van sommige ondernemingen;
  • gebruik van het rijksregisternummer om de gebruikers van de maaltijdcheques te identificeren;
  • duidelijkheid over de juridische waarde van de elektronische handtekening via eID.

Bron: