• nl
Taalkeuze

Enkele wijzigingen inzake bedrijfsvoorheffing

Categorie: Fiscaal   Datum: 27/06/2014

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2014 werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat enkele wijzigingen doorvoert aan de vaststellingsregels voor de bedrijfsvoorheffing:

 1. De verhoging van het belastingkrediet voor lage inkomens vanaf 1 april 2014 (van 8,95% naar 14,40%) wordt, in navolging van de wijziging van art. 289ter/1, ook voorzien in de toepassingsregels van de bedrijfsvoorheffing (Bijlage III, KB/WIB92).
 2. De notie ‘niet-inwoner met tehuis’ wordt opgeheven vanaf 1 juli 2014.
  Concreet betekent dit dat de werkgevers zullen moeten nagaan welke categorie van toepassing is voor de werknemers die onder de opgeheven categorie ‘niet inwoner met tehuis’ vielen. Zolang voldaan is aan de 75%-regel (zie voorwaarden tabel hieronder) zal schaal I of II kunnen toegepast worden. Van zodra de voorwaarden niet meer voldaan zijn, dient schaal III te worden toegepast.

  Schaal I en II

  • Rijksinwoners
  • Niet-inwoners die bezoldigingen verkrijgen:
   • voor in België geleverde arbeidsprestaties;
   • ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar bestrijken;
   • en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75% van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

  Schaal III

  Niet-inwoners die niet voldoen aan de voorwaarden om schaal I of II toe te passen.

Bron:

 • Koninklijk besluit van 18 juni 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS, 23 juni 2014, 47333.