• nl
Taalkeuze

Enkele wijzigingen inzake jaarlijkse vakantie

Categorie: Sociaal   Datum: 20/09/2013

In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2013 verscheen tevens een Koninklijk besluit dat enkele wijzigingen aanbrengt aan de reglementering inzake jaarlijkse vakantie. Het betreffen onderstaande wijzigingen:

 1. Vanaf 1 januari 2013: het gecumuleerde totaal van de borstvoedingspauzes zoals voorzien in CAO nr. 80 wordt voortaan gelijkgesteld voor wat betreft de bepaling van het recht op de vakantieduur en het vakantiegeld. De gelijkstelling wordt beperkt tot 9 maanden. 
 2. Vanaf 1 januari 2013: de uitbreiding van de mogelijkheid om halve dagen (aanvullende) vakantie op te nemen.
  Vakantie moet in principe in volledige dagen worden opgenomen behalve:
  • De halve dagen vakantie die met een halve dag gewone inactiviteit worden aangevuld of met een halve dag aanvullende vakantie;
  • De halve dagen aanvullende vakantie die worden aangevuld met een halve dag gewone inactiviteit, ofwel met een halve dag gewone vakantie.
 3. Vanaf 1 april 2012: de aanvullende vakantie wordt voor het bepalen van het aantal gewone vakantiedagen en het bijhorend vakantiegeld gelijkgesteld.
 4. Vanaf 1 januari 2012: de gelijkstelling van de economische werkloosheid voor bedienden. De wetgever heeft steeds tot doel gehad om de economische werkloosheid voor bedienden gelijk te stellen in het stelsel van jaarlijkse vakantie. De vorige regelgeving verwees enkel naar de economische werkloosheid voor bedienden in het kader van de crisismaatregelen. Theoretisch konden de bedienden dus niet (meer) genieten van een gelijkstelling. Hoewel in de praktijk de gelijkstelling een feit was, werden nu ook de wetteksten aangepast zodat de gelijkstelling van economische werkloosheid voor bedienden ook wettelijk voorzien is.

Bron: 

 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 houdende sommige bepalingen inzake jaarlijkse vakantie van de werknemer, BS 17 september 2012, 65859;
 • CAO nr. 80 van 27 november 2001.