• nl
Taalkeuze

Er komen een resem maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid aan!

Categorie: Sociaal   Datum: 6/03/2015

Op de ministerraad van 27 februari 2015 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin een aantal maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid worden opgenomen. 

Hieronder een overzicht:

  • de uitvoering van de reglementering inzake de opleidingsinspanning wordt tijdelijk opgeschort;
  • het loonplafond voor de berekening van de vergoeding van arbeidsongevallen wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd met 1,25 %;
  • de sociale bijdrage voor pensioenen daalt vanaf 1 oktober 2015 van 13,07% naar 8,31% voor de begunstigden van een rente voor arbeidsongevallen of een rente voor beroepsziekten;
  • de ontslagcompensatievergoeding zal ook kunnen worden toegekend aan een werknemer die vóór 1 januari 2014 arbeider was en na 31 december 2013 bediende is geworden;
  • er is een alternatieve berekening van de inschakelingsvergoeding voorzien, zodat de werkgever voor werknemers die reeds een arbeidsovereenkomst hadden vóór de inwerkingtreding van het eenheidsstatuut, die vergoeding kan ontvangen (de vergoeding wordt berekend op basis van een opzegging volgens de oude regeling);
  • het bedrag van de trimestriële bijdrage voor het vakantiegeld van arbeiders wordt verlaagd; 
  • de carenzdag wordt volledig afgeschaft in het kader van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid;
  • het aantal uren dat men op zaterdag mag werken in de bouwsector wordt opgetrokken van 64 naar 96;
  • de termijn voor de controle van de genderneutraliteit van de door de paritaire comités opgestelde functieclassificaties wordt verlengd van 31 december 2014 tot 30 april 2015.

Bron: