• nl
Taalkeuze

Extra stimulans voor woon-werkverkeer per fiets vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 22/12/2017

Op de ministerraad van 14 december 2017 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat als doel heeft het woon-werkverkeer per fiets aan te moedigen.

Het ontwerp voorziet enerzijds dat nu ook fietsen met een trapondersteuning tot 45 km/u (de zogenaamde speed-pedelecs) recht geven op een fietsvergoeding.

Anderzijds zal bij het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets met toebehoren, met inbegrip van onderhouds- en stallingskosten, dit voordeel ook vrijgesteld zijn van sociale bijdragen.

Bron:

  • Ministerraad 14 december 2017;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van art. 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.