• nl
Taalkeuze

FOD WASO geeft meer uitleg over de communicatie van de e-Box

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 16/10/2015

In een bericht op de website van de FOS WASO is meer informatie terug te vinden over de manier waarop de FOD WASO gebruik zal maken van de e-Box met het oog op de communicatie voor de sociale verkiezingen. Hieronder vindt u een uittreksel van dit bericht. 

Een eerste document betreffende de sociale verkiezingen die in 2016 zullen plaatsvinden, werd in de e-Box van de ondernemingen geplaatst op 25 juni 2015. Hierbij enkele toelichtingen over hoe de wijze van communicatie via de e-Box zal gebeuren. 

Welke ondernemingen ontvingen een of meerdere documenten in de e-Box? 

Een eerste document betreffende de sociale verkiezingen 2016 werd verstuurd naar de ondernemingen die opgenomen zijn in de databank sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid. Dit zijn de ondernemingen die in 2012 de verkiezingsprocedure hebben opgestart met het oog op de oprichting of hernieuwing van één of meerdere ondernemingsra(a)d(en) en/of comités voor preventie en bescherming op het werk (verder: OR/CPBW). 

Contact via e-Box: per overlegorgaan 

Voor elke juridische entiteit is een e-Box gereserveerd. De communicatie via de e-Box tussen de FOD Werkgelegenheid en de ondernemingen die de procedure sociale verkiezingen moeten opstarten gebeurt per overlegorgaan. Dus als binnen één juridische entiteit 1 OR en 3 CPBW’s opgericht moeten worden, zullen 4 documenten gepubliceerd worden in de e-Box van de onderneming (juridische entiteit). 

Indien uw onderneming niet aan de wettelijke drempelvereisten voldoet om de procedure sociale verkiezingen op te starten en u toch een bericht ontvangen heeft in uw e-Box, neem dan contact op via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be

Indien uw onderneming wel aan de wettelijke drempelvereisten voldoet om de procedure sociale verkiezingen op te starten maar u geen bericht ontvangen heeft in uw e-Box, neem dan contact op via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be

Volgende communicatie via e-Box

In november 2015 zullen via de e-Box de inlogcodes voor de webapplicatie sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid verstuurd worden. Voor elk overlegorgaan opgenomen in de databank sociale verkiezingen zal u een bericht met een inlogcode ontvangen in uw e-Box. In de meeste gevallen is deze inlogcode gelijk voor zowel OR als CPBW. Indien uw juridische entiteit over meerdere TBE's (OR's of CPBW's) beschikt, zal u meerdere inlogcodes ontvangen.

Een inlogcode-bestaat uit een dossiernummer + paswoord:

  • Dossiernummer
    Elk overlegorgaan heeft een dossiernummer. Het basisdossiernummer bestaat uit 5 cijfers en eindigt op een 1 voor de OR en op een 2 voor de CPBW. 
  • Paswoord
    Het paswoord kan na het inloggen op de webapplicatie door de verantwoordelijke sociale verkiezingen in de applicatie aangepast worden. 

Heeft u vragen? 

Met al uw vragen over de sociale verkiezingen (drempelvereisten, betrokken ondernemingen, fases van de verkiezingsprocedure, verplichtingen van de ondernemingen enzovoort) kunt u terecht bij FOD Werkgelegenheid, op volgend adres: sociale.verkiezingen@werk.belgie.be.

Vragen over de e-Box (hoe u die activeert, welke velden u moet invullen) richt u tot het contactcenter van de Sociale Zekerheid, telefonisch op het nummer 02/511.51.51. of schriftelijk via het contactformulier

Bron: