• nl
Taalkeuze

Federale ambtenaren: bedrag vakantiegeld bekend

Categorie: Overheid   Datum: 10/05/2013

Jaarlijks worden de richtlijnen voor de uitbetaling van het vakantiegeld voor federale ambtenaren bekendgemaakt via een omzendbrief van de Minister van Ambtenarenzaken.

Het vakantiegeld bestaat uit twee delen: een vast en een variabel gedeelte:

  • het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld 2013 bedraagt 1,1 % van de jaarlijkse wedde(n) zoals die gekoppeld is (zijn) aan de index van de consumptieprijzen, die de wedde(n) bepaalt welke verschuldigd is (zijn) voor de maand maart van het vakantiejaar;
  • het forfaitair gedeelte van het vakantiegeld 2013 bedraagt 1.144,3868 EUR. Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld : 
    bedrag 2012 x gezondheidsindex januari 2013/gezondheidsindex januari 2012
    of 1.127,8081 x 120,00/118,25 = 1.127,8081 x 1,0147 = 1.144,3868 EUR.
    De inhouding op het vast en het variabel gedeelte van het vakantiegeld blijft op 13,07% vastgesteld. 

Bron:

  • Omzendbrief nr. 627 van 25 april 2013 — Vakantiegeld 2013, BS 3 mei 2013, 26251.