• nl
Taalkeuze

Federale ambtenaren: bedrag vakantiegeld bekend

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/04/2016

Naar jaarlijkse gewoonte worden de richtlijnen voor de uitbetaling van het vakantiegeld voor federale ambtenaren bekendgemaakt via een omzendbrief van de Minister van Ambtenarenzaken.

Omzendbrief nr. 652 bevat de richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld 2016.

  1. Het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld 2016 bedraagt 1,10 % van de jaarlijkse wedde(n) zoals die gekoppeld is (zijn) aan de index van de consumptieprijzen, die de wedde(n) bepaalt welke verschuldigd is (zijn) voor de maand maart van het vakantiejaar.
  2. Het forfaitair gedeelte van het vakantiegeld 2016 bedraagt 1.161,9241 EUR.
  3. De inhouding op het vast en het variabel gedeelte van het vakantiegeld blijft op 13,07% vastgesteld.

Bron:

  • Omzendbrief nr.652 van 17 maart 2015 – Vakantiegeld 2016, BS 31 maart 2016, 22071.